header-photo

هک


شاید یک نفر دنیا رو هک کرده.ء1 comments:
human being

گفت...

هکر دنیا کسی نمی تونه باشه جز انسان... هکر ها برای جلب توجه و به رخ کشیدن توانایی هایشان دست به این کار می زنند... انسان هم با همین انگیزه نظام آفرینش را هک کرده.. هکر ها با اراده و انتخاب خودشان دست به این کار می زنند.. انسان هم همینطور.. کاملا نسبت به انتخاب خودش آگاه بوده و هست...0
در جوامع نابالغ به خاطر بزرگ بودن زیاد آن رئیس، همه ی گناه ها انداخته میشود به گردن او... البته این زیادی بزرگ کردنش هم به خاطر همان عدم بلوغ است .. مثل بچه ها که نمی خواهند هیچوقت مسئولیت کارهایشان را به عهده بگیرند.. ما ها هم مسئولیت همه ی انتخاب های مان را می اندازیم گردن خدا یا سرنوشت یا جبر و...0
اما اگر کمی فکر کنیم می بینم خیلی راحت می توانیم سوار بر موج سرعت این دنیای شتاب زده نشویم . آهسته طی طریق کنیم. همه چیز بستگی به انتخاب خودمان دارد..0
عرفان جان ممنون از این بحث های جالب که آدم را به فکر کردن وا می دارد.0
Blog Widget by LinkWithin