header-photo

نگاهی به آنچه نکردیم تا اینچنین کنند!

اول تیرماه 1384: ویژه نامه ی روزنامه ی شرق: این هشدار جدی گرفته نشد.

احمدی نژاد وعده می داد که «رفاه و نشاط را برای همه ی مردم ایران» خواهد آورد! و ما ...(اول تیرماه 1384)


عده ای به التماس فریاد می زدند که بین بد و بدتر، بدتر را انتخاب نکنید. (اول تیرماه 1384)

وگروهی این هشدارها را جدی نگرفتند و مردم را و آینده ی کشور را و انتخاب را تحریم کردند... تا اینکه پلیسی که وظیفه اش باید آوردن امنیت باشد اینچنین ترس را به خیابان ها آورده است.

مرد آخر بین مبارک بنده ایست.2 comments:
City boy

گفت...

...این اولین دروغ نیست

Emam

Azadi

belgiran

گفت...

پیشنهاد من برای انتخابات ریاست حمهوری.
به اعتقاد من ما با انتخابات پیش رس مواحه خواهیم بود و دولت فعلی نرمش لازم را برای سازگاری با سیاستهای حدید نظام ندارد
من هم معتقدم این بار باید در انتخابات شرکت کرد ولی مثل بسیاری از شما مایل نیستم به گزینشهای موحود و قابل تایید شورای نگهبان رای بدهم.پس حه باید کرد؟
باید از انتخاب در حهار حوب فانون اساسی عبور کرد و بر سر یک حهره ملی به توافق رسید. حهره ای که بتواند به سرعت هم بین بازاری و هم کارگر و هم دانشحو و .....مقبولیت یابد. حهره ای ملی و معتقد به آزادی که حاضر باشد کاندید شود و یای مشکلات آن بایستد. حهره ای که بتواند اقشار مختلف را متحد کند و اعتماد آنها را برانگیزد
آری ما در انتخابات شرکت می کنیم حتی اگر شورای نگهبان کاندید ما را نپذیرد باز ماخواهان شرکت هستیم و با احتماع صلح آمیز در مقابل مقر شورای نگهبان خواهان شرکت نماینده خود می شویم. می گویید ما را سرکوب می کنند؟ آری اگر کم باشیم . به همین دلیل باید قبل از آن حریان خود را سازمان دهیم و فرد مورد نظر را بیابیم. کسی نمی توانست حریان دوم خرداد را سرکوب کند و کسی نخواهد توانست حریان متحد و ملی را که مردم از اکثریت تمام اقشار پایش بایستند سرکوب کند
افرادی که این شرایط را داشته باشند بسیارند ولی امکان حهره شدن را ندارند. حنبش باید به همان طریقی که خاتمی را حهره کرد عمل کند. باید توانست رییس حمهوری خود را به رهبر تحمیل کرد به همان گونه که حنبش مصدق را به شاه تحمیل کرد. قدرت در دستان خاتمی بود ولی او نخواست و یا نتوانست که آن را اعمال کند. با این قدرت که در دستش بود می توانست حتی رهبر را خلع کند. می توانست امکانات تغییر قانون اساسی و سایر قوانین را ایحاد کند ولی نکرد
belgiran می‌گوید:
Blog Widget by LinkWithin