header-photo

پرس تی وی: سی ان ان ایران

اگر در عکس دقت کنید میان میکروفون های پیش روی آقای حداد میکروفونی خوش نمایی هست به نام پرس تی وی. پرس تی وی که قرار است سی ان ان ایران باشد تلوزیونی است که قبل از شروع به کار کردن کار را شروع کرده است. این تلوزیون قرار است تا مدتی دیگر افتتاح بشود. اما این خبرگیری ها چندان هم بی مقصد نیست چون پرس تی وی سایتی خبری به همین نام افتتاح کرده است. در صفحه ی در باره ی ما: توضیح می دهد که می خواهد به مقابله با روایت یک جانبه رسانه های غربی برود و نگاهی عمیقتر به قضایا داشته باشد. البته یک گاف کمی تا قسمتی قابل توجه هم داده است: در گوشه ی سمت چپ جایی که ساعت ایران و ساعت گرینویچ نمایش داده می شود، ساعت گرینویچ همچنان در خواب زمستانی است و یک ساعت عقب است. امیدوارم دقت خبرنگاران پرس تی وی از این بیشتر باشد. .
Blog Widget by LinkWithin