header-photo

آقای احمدی نژاد هر کاری می کنید بکنید فقط لطفا حرف نزنید !

وقتی تمام اگاهان سیاسی داخلی و خارجی دلیل سخت سری غرب در برابر ایران را سخن های تهدید آمیز احمدی نژاد می دانند، وقتی همه معترفند که بی تدبیری های کلامی و رجزخوانی های بی پشتوانه او امروز کشور را با بحران و احتمال جنگ روبرو کرده، وقتی که یک نشریه ی اسراییلی می نویسد که احمدی نژاد با مواضعی که گرفته از یک جاسوس بیشتر به اسراییل خدمت کرده است (اینجا). وقتی که نتیجه این حرف ها این شده که سیاست خارجی ایران در بحرانی ترین زمان خود پس از انقلاب قرار بگیرد (در اینجا) نتیجه منطقی این است که ایشان ساکت باشند و نه اینکه به نیویورک بروند برای سخنرانی. و یا شاید همگان ناکارشناسند و ایشان نه. بگذریم که حضور ایشان از لحاظ درجه شرکت مقامات نیز ممکن نتیجه کاملا عکس بدهد ( در اینجا و اینجا). منتظر بمانیم و ببینیم!
Blog Widget by LinkWithin