header-photo

دو سند برای ناراست گویی علی خامنه ای در باره تظاهرات دستوری - ساندیسی نهم دی


امروز علی خامنه ای در سخنانی که بخش اصلی اش به تشبیه وارونه ی اوضاع کنونی با جنگ صفین می پرداخت بارها از تظاهرات دستوری-فرمایشی نهم دی به عنوان دلیل حقانیت کودتاچیان یاد کرد (اینجا). و البته در تلاشی مضحک سعی کرد ننگ رسوایی حکومتی بودن و نمایشی بودن این تظاهرات را که به تظاهرات ساندیس و ساندویچ معروف شد از دامن این صحنه سازی پاک کند و شرکت کنندگان را هواخواهان واقعی کودتاچیان نشان دهد.

گفته ها و سندها بسیار است ولی من فقط به دو مورد شاهد زنده وقایع اشاره می کنم:

1. معلمی در تهران نقل می کند که مدیر مدرسه بخشنامه ای  از وزارت آموزش و پرورش را برایشان می خواند که معلمان را به تظاهرات دعوت می کند و می گوید که در صورتی که افراد از سرویس تاکسی تلفنی برای رسیدن به محل استفاده کنند هزینه ی آن پرداخت می شود و دوم اینکه هزینه ی نهار آنان نیز پرداخت می شود. از ا ین معلم ها خواسته شده بود در روز تظاهرات در یک مدرسه نزدیکی های میدان آزادی اسم خود را به ثبت برسانند. بعدا اعلام شد که به کسانی که ثبت نام کرده بودند 70 ساعت اضافه کاری تعلق می گیرد!

2. در یک تماس تلفنی دیگر یک کارگر ایران خودرو می گوید که به آن ها گفته بودند اگر چهار شنبه در تظاهرات حاضر نباشند دیگر به خود زحمت ندهند و پنج شنبه سرکار نیایند (یعنی اخراج).

داستان ساندیس ها و ساندویچ ها و پاداش های و حق ماموریت ها را هم که البته همه می دانند. 

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند


6 comments:
ناشناس

گفت...

بهتر است خامنه ای را با (هارون الرشید دوانقی )ان سفاک دوران خود مقایسه کنیم نه با حضرت علی

ناشناس

گفت...

سخنرانی 9 دی خامنه ای نشون داد که جنبش با دیکتاتوری سرکوب به نقطه تعادل رسیده؛ بازی درست هر طرف می تواند طرف دیگر را به عقب نشینی وادار کند. بدون ابتکار و کنشگری رهبران جنبش و آماده شدن و سازماندهی برای فتح خیابان ها دیکتاتور تسلیم خواسته های مردم نخواهد شد.

ناشناس

گفت...

برای همه ادارات سرویس گذاشته بودن به محل راه پیمایی حتی واسه جایی که ما هستیم و گفتن می تونین برین در حالی که یک کاره شیفتیه و نفر جایگزین معمولا ندارن!

ناشناس

گفت...

ببین چقدر بدبخت شدیم که میلیونها انسان باید بخشی از وقت و سرمایه خود را صرف فکر کردن به موجودات پست و حقیری چون خامنه ای و احمدی نژاد و ... بکنند

آرش

گفت...

دوستان از دست ندهید:

بیانیه شماره ۱۷ موسوی، تجلی تقسیم کار نانوشته در جنبش سبز

فراروئیدن جنبش سبز از جنبش مطالباتی به جنبش دولتمداری

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/01/098895.php

انتخابات ازاد، ستاره راهنمای جنبش سبز

با همین معیار می توان به بررسی بیانیه ۵ نفر پرداخت. در آن بیانیه ۱۰ ماده ای حتی یک ماده مستقل به «انتخابات آزاد» تخصیص نیافته، بلکه تنها بصورت حاشیه ای در ماده مربوط به عزل احمدی نژاد آمده است. همین نشان می دهد که برای این ۵ نفر مرتبه انتخابات آزاد کجاست. تازه چنانکه می گویند آن حاشیه را هم پس از خواندن بیانیه ۱۷ موسوی اضافه کرده اند. در همان حاشیه هم سخن از تشکیل یک کمسیون برای تعیین اصول انتخابات آزاد است! ظاهرا این فرهیختگان اطلاعی از اعلامیهً استانداردهای انتخابات عادلانه و آزاد که در تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ در پاریس به اتفاق آرا به تصویب یکصدو پنجاه و چهارمین نشست شورای پارلمان جهانی رسیده است و جمهوری اسلامی هم آن را امضا کرده است ندارند که می خواهند چرخ را دوباره اختراع کنند.

mojtabahojatoleslami@hotmail.com

گفت...

سلام، این پاسدارها اگر به فرزندهای خود پاسدارها رحم نمیکنند چطور میخواهند به مردم و فرزندهاشون رحم کنند. لطفا این کلیپ را تماشا کنید. هردو مجری حکم اعدام هستند و هر دو معتقدند حکم خدا را اجرا میکنند.


http://www.youtube.com/watch?v=3zvCBigONhg
Blog Widget by LinkWithin