header-photo

تمام شهرها بپا خیزند/ آغاز شکست پایانی کودتاچیان/ سرکوبگران دیگر نمی توانند نیروهایشان را فقط در یک شهر یا یک روز متمرکز کنند

آیت الله آزاد اندیش منتظری با کوچ سبزش نیز به مردم ایران خدمت می کند. در پی اراده ی استوار مردم ایران در سوگواری برای این بزرگ مرد پشتیبان حقوق بشر و بپا خواستن قم و نجف آباد و فعالیت های سبزهای اصفهان و شیراز و نیز فعالیت هر روزه و مستمر دانشگاه ها و ملی بودن آیین های تاسوعا و عاشورا برای اولین بار بعد از کودتای 23 خرداد دولت کودتا و نیروهای امنیتی اش دیگر قادر به تمرکز در یک جا نیستند و در ضعیف حالت خود قرار گرفته اند.


تا پیش از این کودتاچیان خود را فقط برای محرم آماده کرده بودند ولی با درگذشت جانسوز آیت الله منتظری و پیوستن گروه جدیدی از مردم در سراسر کشور به معترضان سبز قدرت جنبش سبز امروز به بیشترین حد خود و ضعف وریزش نیروی کودتاچیان نیز به بالاترین میزان خود بعد از کودتا رسیده است. دیگر نیروهای کودتا نمی توانند نیروهای خود را در تهران و یا قم و یا اصفهان و ... متمرکز کنند و این آغاز شکست بزرگ آن هاست.

همچنین با حمله های وقیحانه مزدوران کودتا و لباس وحشی ها به پیروان و سوگواران آیت الله منتظری و نیز هواخواهان و مقلدان آیات عظام صانعی، بیات زنجانی، طاهری، دست غیب دیگر برای مومنان نیز شکی نمانده که ادعاهای دینی کودتاچیان دروغ بزرگی بیش نیست و نقاب دروغ و فریب ولایت مطلقه ی وقیح بیش از پیش برای همگان کنار رفته است. مطمئنا مومنان فراوانی بعد از این وحشی گری ها دست از حمایت از این فریبکاران کشیده اند و در مراسم تاسوعا و عاشورا به جنبش بزرگ سبز خواهند پیوست. این بهترین موقعیت برای تمام شهرهاست که با تمام قوا به جنبش سبز بپیوندند. پیروز باد راه سبز امید برای ایرانی بهتر.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند


1 comments:
حمید

گفت...

بابا تورو خدا اینقدر مارو نخندونید. آخه توهم هم حدی داره ... خدا عاقبت همه را ختم به خیر کنه. شب اول قبر هیچکس رو هم شب یلدا قرار نده..
Blog Widget by LinkWithin