header-photo

دلیل موفقیت آمیز بودن طرح ترافیک سبز


اگر منظور از موفقیت ترافیک سبز اتفاق افتادن فیزیکی ترافیک باشد باید گفت که بله این اتفاق نیافتاد ولی از آن جایی که ما در گیر یک نبرد تمام عیار با کودتاچیان هستیم و آن ها همیشه از نقشه های ما باخبرند و می کوشند خود را برای رویارویی با ما آماده کنند به دلایل زیر طرح ترافیک سبز با پیروزی همراه بود.

1.  حادثه ی تیراندازی پاسدار نقدی به مسئول ترافیک تهران نشانه بزرگی بود بر این که کودتاچیان از وحشت ترافیک سبز سراسیمه شده اند. بر همین اساس می توان یقین داشت که آن ها نیروها و امکانات فراوانی برای مبارزه و خنثی کردن ترافیک سبز بسیج کرده بودند. (در خبرها داشتیم که 20 هزار نیرو از اطراف برای تهران آورده بودند.)

2. تمرکز کودتاچیان بر تهران و نیز چیدمان نیروهایشان در بیرون دانشگاه ها و خیابان های اصلی برای نپیوستن دانشجویان به مردم باعث شد که دانشگاه ها با آزادی بیشتری 16 آذری حماسی به پا کنند و بخصوص دانشگاه های شهرهای دیگر هم به جدیت تمام به جنبش سبز پیوستند.  همچنین مردم از اتفاقات داخل دانشگاه به خاطر جو امنیتی اطراف دانشگاه ها با خبر شدند.

3. یک نقل قول می گوید ارتش پیروز آن است که سایه اش بجنگد نه خودش. طرح ترافیک سبز نشان داد که لشگر پرشمار سبز می تواند موارد مشابهی برای سردرگم کردن و تقسیم نیروی کودتاچیان فراهم ببیند و این تجربه به خودی خود یک پیروزی است. ارتش سبز دریافت چگونه سایه اش را به جنگ بفرستد و پیروز باز گردد: همان طور که 16 آذر بدون شک نقطه ی عطفی در سرنوشت جنبش سبز شد.
به امید رهایی هر چه زودتر ایران از چنگال استبداد و ستم

رسانه شمایید. لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
«حرف حساب» ف.ی.ل.تر است. از اینجــــــــــا مشترک شوید.


1 comments:
.

گفت...

عکس امام مهمتر است یا خانواده اش؟ یا ثمره زدندگی اش؟ یا عقایدش و اصولش؟
Anonymous | 12.12.09 - 2:56 pm | #

salam nemidunam chera gotehat bad joori be del mishine be zavayaii deghat mikoni ke havase ma anja nist. drud be sharafet
mzeea | 12.12.09 - 11:50 pm | #
Blog Widget by LinkWithin