header-photo

دانشگاه زنده است تا جان استبداد را بگیرد / خیزش و پیروزی بزرگ جنبش آزادی خواهی مردم در روز 16 آذر


شانزده آذر88 همچون 16 آذر 32  پیروزی بزرگی برای جنبش صد ساله ی آزادی خواهی مردم ایران شد. البته آنچه که 16 آذر 88 را متفاوت می کند پختگی، همه گیری، پیوند آن با جنبش سبز و انعکاس جهانی آن است. واقعیت این است که هم اکنون حدود 10 میلیون نفر در ایران بین سن های 19 تا 40 سال یا در حال تحصیل در دانشگاه هستند و یا به نسل دانشگاهیان خلق کننده ی حماسه ی دوم خرداد 76 و پس از آن مربوطند. وقتی در یک جمعیت هفتاد میلیونی این تعداد دانشجو و دانشگاهی وجود داشته باشد و بیشترشان هم با جنبش دانشجویی یا بستگی خانوادگی و یا همدلی صنفی و روشن فکرانه دارند آن گاه آشکار است که دیگر دانشگاه از جامعه جدا نیست و اتفاقا عین جامعه است. بنابراین هر حرکت دانشگاه را می توان با دقت به حرکتی اجتماعی و نه صرفا دانشگاهی ترجمه کرد.

 شاید بزرگترین دست آوردهای جنبش سبز را بشود این گونه شمرد:

1. گذر اعتراضات از کوتوله ی سیاسی (احمدی نژاد) به علی خامنه ای همان کسی که امروز به انتخاب دانشگاه اسلو به عنوان "دیکتاتور سال" انتخاب شد (اینجا). از میان گزارش ها و فیلم های بیشماری که در سطح اینترنت و خبرگزاری های بین المللی پخش شد تنها در تعداد کمی شعارها متوجه احمدی نژاد بود. بیشتر فیلم ها معترضان خود خامنه ای را خطاب قرار می دهند و مرگش را آرزو می کنند مانند فیلم زیر که مردم فریاد می زنند: خامنه  ای قاتله/ ولایتش باطله.(از دقیقه 1:20 به بعد)


2. با انتشار گسترده ی خبر راه پیمایی و اعتراضات پیگیر مردم در رسانه های جهانی دنیا به یقین رسیده است که روزهای دیکتاتور در ایران به شماره افتاده است و همبستگی بسیار بیشتری با جنبش آزادی خواهی ایران اعلام شد. (اینجا)

3. جنبش سبز به مدد دانشجویان در سراسر کشور اعلام وجود کرد: از کرمانشاه گرفته تا قزوین، از اهواز گرفته تا مشهد، و از یزد گرفته تا کرج. در زیر فیلمی از تظاهرات فشرده و گسترده ی دانشجویان دانشگاه قزوین را می بینید که شعارهایشان مستقیما به علی خامنه ای است: ما می گیم شاه نمی خوایم، اسمشو رهبر می ذارن.4. اعتماد به نفس جنبش سبز به عنوان یک نیروی عظیم اجتماعی بسیار بالا رفت و وحشی گری های جدیدی از کودتاچیان بی رحم در برابر چشم جهانیان قرار گرفت در زیر فیلمی می بیند که در آن مواجب بگیران بی رحم کودتاچیان با ماشین به موتور سواران سبز که در حال گذر هستند می کوبند و نجات آن ها از مرگ فقط یک حادثه است. و دختران به راستی داد می زنند که «ببینید، ببینید، ا ین جمهوری اسلامیه».


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید

«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس

Blog Widget by LinkWithin