header-photo

برادر پلیسم، کودتاچیان هموطنانت را می کشند، همکارت را هم کشتند/ وقت است دست به دست دهیم و ایران را نجات دهیم


برادر پلیسم ماه هاست که ایران را دژخمیان کودتاچی به گروگان گرفته اند و ما را ناجوانمردانه در برابر هم قرار داده اند. این دروغ پیشگان شاید برای توجیه گفته بودند که تو برادر پلیسم باید به شغلت وفادار باشی و نیات سیاه خود را پشت این فریب ها پنهان می کردند اما وقتی که همکار عزیزت دکتر وظیفه سروان رامین پوراندرجانی را به جرم شاهد جنایت بودن به مسلخ بردند باید دیگر آشکار شده باشد که حتی یک لحظه همکاری با این خونریزان به قیمت جان های عزیز بیشتری تمام خواهد شد. وقت تصمیم جوانمردانه و شجاعانه است برادر پلیسم باید ایران را از چنگ مزدوران و ستمگران بیرون آوریم.


می دانیم که در این مدت هم همراه مردم بوده ای و می دانی که مردم هم همراه تو بوده اند اما وقت آن است که همبستگی ها را آشکار کنیم. این جانیان که سعید امامی (رفیق گرمابه و گلستانشان) را می کشند، کشتن سروان پوراندرجانی ها برایشان بسیار آسان است. به عکس های زیر بنگر. ببین در روزی که مردم را کشتند و مضروب و مجروح کردند مردم چگونه به حمایت از پلیس بر می خواستند و نمی گذاشتند خشم لحظه ای آن ها را هدف قرار دهد و یا حتی با مهربانی دست بر شانه  ای او می گذارند و کمکش می کنند. برادر پلیسم هموطنانت توقع دارند از آن ها در برابر کودتاچیان حمایت کنی و از آن ها دفاع کنی. دست به دست بکوشیم کودتاچیان را به پای میز محاکمه بکشانیم و ایرانی بهتر را با همبستگی امان بیافرینیم.

سی ام خرداد 1388 تهران: 
هجدهم تیر 1388 تهران: 


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید

«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

مشخصات پاسدار ضارب دختر در روز ۱۳ آبان

پاسدار محمد جواد ابراهیمی

محل خدمت: یگانه ویژه پاسداران نیروی انتظامی ناحیه انتظامی تهران بزرگ

محل سکونت: شهر ر ی، حسن آباد فشا پویه- بلوار خمینی- نبش بانک ملت

تلفن: ۵۶۲۲۸۴۱۴
hamid | 11.15.09 - 5:32 am | #
Blog Widget by LinkWithin