header-photo

شکایت از دولت متقلب کودتا به دادگاه لاهه و سازمان ملل


فارس به نقل از یکی از 100 نفر وکلای کودتا در مجلس  اعلام کرده که اینان صد نفری شکایتی علیه رییس جمهور میرحسین موسوی به دادستان داده اند.(اینجا) و رجانیوز از شکایت پنجاه هزار نفری از رییس جمهور محبوب و منتخب خبر داده است. (اینجا) این هیاهوها زمانی بلند شده است که مطهری خواسته احمدی نژاد به عنوان شروع کننده ی فتنه محاکمه شود. و باز از افغانستان خبر رسیده که سازمان ملل انجام تقلب را تایید کرده و انتخابات به دور دوم می رود. چند نکته گفتنی است:

1. از مجلسی که اکثریت مثلا اصول گرایانش را سرداران تشکیل داده باشند انتظاری بیشتر از حمایت از کودتا نمی توان داشت.

2. وقتی احمدی نژاد رییس جمهور کودتانشانده ی کنونی و دانشجو (وزیر متقلب علوم) و رفیق موتلفه ایشان ترقی در صف اول شکایت از روزنامه ی سلام قرار گرفتند تا آزادی بیان را به مسلخ بکشند و سدی در برابر آگاهی مردم ایجاد کنند چنان ترقی کردند که همه می دانند (اینجا) حتما اکنون هم هستند کسانی که مزد بگیرند و از قهرمان محبوب مردم شکایت کنند شاید در روزگار سیاه آینده به نان و نوا و پست و پوشالی برسند.

3. حال که وقاحت و خباثت کودتاچیان را حدی نیست، حقوق دانان جنبش سبز شکواییه ای تهیه کنند و آن را به صورت آن لاین و کاغذی به  امضای ایرانیان برسانند و نسخه ای از آن را به قوه ی قضاییه (جهت اتمام حجت) و نسخه های دیگر را به دادگاه بین المللی لاهه و سازمان ملل ارسال کنند تا اینان با این دریدگی جای شاکی و متشاکی را عوض نکنند و وقاحت را اینقدر مطلق نکنند. اگر عده ی این مزد بگیران رسمی ٥٠ هزار نفر است کودتاچیان بدانند که تعداد کسانی که از کشتار و کودتای این نامسلمانان به تنگ آمده اند از ٥٠ میلیون نفر نیز فراتر می رود و امروز موج آزادی خواهی و حق طلبی ایرانیان پشتیبانی میلیون ها حق خواه دنیا را نیز با خود همراه دارد.


دکتر شریعتی: در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید
اگر نوشته و یا خبری دارید «حرف حساب» آمادگی انتشار آن را دارد.

رســــــــــــــــــــانه شمــــــــــــــــــــــــایید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانید و یا از آن ها بخواهند از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

درباره شكايت نمايندگان از ميرحسين: مي دونيد كه اين جور شكايت ها وجهه قانوني ندارد و فقط براي شانتاژ خبري انجام شده است
Anonymous | 10.21.09 - 1:22 pm | #
Blog Widget by LinkWithin