header-photo

موسوی هوشیاری و اقتدار را با هم نمایش داد

این روزها سخن گفتن در باره ی موسوی یا کروبی بسیار سخت است و باید بسیار مراقب بود تا کسی از گفته های ما چاقو درست  نکند. مناظره ی بین کروبی و موسوی و دقایق طوفانی پایانی موسوی در هر دو مناظره بین او و احمدی نژاد  و بین او و کروبی نشان داد که موسوی هم دارای نجابت و صداقت است و هم اگر ایجاب کند دارای اقتدار و غیرت دفاع از حق است. 
وقتی موسوی از دریچه ی دوربین چشم به چشم مردم می دوزد و با آن ها حرف می زند و احمدی نژاد را با شهامت و قدرت دروغگو خطاب می کند نشان می دهد که او می داند اگر انتخاب شد چگونه از قدرت ارتباط با مردم بهره بگیرد. کاری که خاتمی نکرد و کروبی هم به نظر می رسد اعتقادی به آن نداشته باشد (چون بیشتر اهل گفتگو و رایزنی با قدرتیان است) از طرف دیگر مناظره های کروبی بیشتر متقاعدم کرد که  او دارای بینش و نگاه لازم برای اداره ی یک کشور نیست.  بیشتر توضیح نمی دهم تا باعث جدایی و اختلاف نشده باشم. 


1 comments:
ناشناس

گفت...

عرفان با اغوشی باز می پذیریمت کروبی رائی میگیره بیا با ما

---------------------------

حرف حساب: ببین دیگه سیروس جان!

سیروس | Homepage | 06.08.09 - 5:38 pm | #

من در يكي از اصليترين صندوقهاي شهر اصفهان نماينده ستاد مهندس موسوي بودم . تا نيمه هاي شب در ستاد مركزي راي همه صندوقها را از همه نماينده هامون در شهر اصفهان دريافت كرديم . تقلب دروغي بزرگ است . همه بچه هاي ستاد موسوي تلفني يا حضوري تعداد كمتر راي موسوي را تاييد كردند . خودش هم خوب ميدونه تقلبي در كار نيست . براي احمقهايي مثل خودم و شما كه موسوي دروغگو را دوست داريم متاسفم .
مهره سوخته | 07.01.09 - 4:39 pm | #
Blog Widget by LinkWithin