header-photo

22 خـــرداد 22 بهمنی دیگر است

هیچ کسی نمی تواند در برابر سیل 22 خرداد بایستد. تمام نشانه ها حاکی از این است که 22 خرداد 22 بهمن نسل سومی هاست و نه دوم خرداد نسل دومی ها. اگر مردم روزی از سر سیری انقلاب کردند امروز ازفشار گرسنگی و فقر و تحقیر جانشان به لبشان رسیده و می خواهند طاغوت کوتاه قد را از قدرت اخراج کنند و راهی نو را آغاز کنند. اگر آن روز حزب تک گوی رستاخیز را نمی خواستند امروز علیه حزب چکمه پوش پادگانی برخاسته  اند. اگر آن روز ساواک زندگی را بر مردم تلخ کرده بود امروز لباس شخصی ها مردم را عاصی کرده اند. اگر آن رو شاه گفت صدای انقلابتان را شنیدم امروز رفسنجانی به رهبر هشدار می دهد که با تقلب و فریب به آتش خشم مردم دامن نزند. امیدوارم هیچ نیرویی نخواهد در برابر مردم بایستد و کسی نخواهد خشم این مردم را با دست بردن در آرا و یا نیروی نظامی و یا رعب آفرینی کنترل کند که در آن صورت کنترل آتش این خشم از عهده ی هیچ نیرویی بر نخواهد آمد. 


1 comments:
ناشناس

گفت...

چی میشه این بره عرفان فردا معلوم میشه
سیروس | Homepage | 06.11.09 - 11:59 pm | #

نترس نترس نترس. هر قطره خون ریخته شده تقاسش پس گرفته خواهد شد.هر جان داده شده هزارها جان دیگر را استقامت خواهد داد. در تاریخ دنیا هیچ دولتی با کشتن مردمش دوام نخواهد آورد حالا چطور این ظاهر مسلمانان دوام خواهند آورد .عزیزانم درخت آزادی با خون عزیزان و شهدا آبیاری میشود نه با آب. جنایات این قاتلان وسیلهٔ است برای آزادی مردم شجاع ایران. برای آزادی ملت ایران مقدس صد بار جان خواهم داد.

هموطنان عزیزم: حضرت محمد با کفار جنگید امام حسین با کفار جنگید، آیا مردم مسلمان ایران کافرند چرا مردم مسلمان ایران قتل عام میشوند. بسیجی‌،پاسدار،ارتشی،دانشجو،بازاری ما همه ایرانی‌ و مسلمان هستیم. تاریخ نشان داده که هر دولتی که مردم خودش را به هر دلیلی‌ کشت از کار بر خواهد افتاد و حضرت عظما،احمدی‌نژاد،بسیج و غیره استثنا ندارند.خداوند از ظلم هیچ شخصی‌ نخواهد گذشت. به نام اسلام جوانها کشته شدند به نام اسلام خانوادهها داغدار شدند حالا چطور میشه باور کرد که خدا وجود ندارد.بسیجیهای عزیز،پاسداران از راه بدر شده دستهاتون را آغشته به خون معصومین نکنید.آزادی کلام،آزادی فکر و بیان انسان را کافر نخواهد کرد به اسلام و مسلمانان رحم کنید تا خداوند به شما رحم نماید.چاره ای‌ ندارم جز اینکه از ارتش مقدس بخواهم که این جنایات فقط به دست ارتش به انتها خواهد رسید.‌ای سرباز،ای نگهبان وطن ، به داد میهن و هموطنان برس.

نقش آیات قرانی در پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی
گاهی در جامعه اتفاق می افتد که شاهدین یک امر بدون در نظر گرفتن رضایت خداوند ورعایت حق مردم از شهادت واقعی کتمان می کنند وبهانه آنها این است که اگر حق مردم هم تضییع می شود ولی آنها خودر ا به دردسر نیندازند در صورتیکه در ایات زیر اشاره شده که کتمان شهادت یک عمل طالح وزشت است :۱۴۰و۱۴۶و۲۸۳بقره و۱۰۶مائده و۳۳انعام

rooheneda@gmail.com
صدای ندا | 06.28.09 - 10:37 am | #
Blog Widget by LinkWithin