header-photo

لطفا این عکس ها را به خارجی ها نشان ندهید، خوبیت ندارد!

 این ها عکسی هایی هستند از سفر  اخیر آقای احمدی نژاد به قزوین. لطفا این عکس ها را به خارجی ها نشان ندهید. خوبیت ندارد. هر چه باشد مثلا رییس دولت ماست! لطفا این عکس ها را بلوتوث هم نکنید که دیگر خیلی زشت می شود. ضمنا نمی خواهد  الکی به مغزتان فشار بیاورید و از نوع پشت سر هم قرار گرفتن عکس ها یک داستان هم درست کنید که مثلا در عکس اول ایشان سعی می کند از دیدار با جوانان قزوینی سر باز زند و بی توجه باشد و بعد درعکس دوم به  ایشان اصرار می کنند که این کار خوبی نیست و ایشان همچنان انکار می کنند و یا در عکس سوم .... نخیر این ها همه زاییده ی ذهن شماست. این ترتیب خیلی همین جوری این جوری شده است. گفتم فقط یاد آوری کنم که دشمن همیشه به فکر ضربه زدن به ملت بزرگ ایران است خوب نیست این عکس ها را ببیند بخصوص که ذهن آن ها خیلی هم فاسد است.


1 comments:
ناشناس

گفت...

ها ها حالا چرا نرفته ملت همیشه در صحنه قزوین رو ببین ه جای سوال داره
سیروس | Homepage | 05.08.09 - 10:49 pm | #
Blog Widget by LinkWithin