header-photo

آقای خامنه ای انتخاباتی برگزار کنید که مردم شما از آن خشمگین نباشند

آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانی خود طبق معمول همیشه که همه چیز را با توجه به مبارزه با دشمن می سنجد این بار به جای استفاده از مشت محکم به دهان استکبار زدن از مردم خواسته در انتخابات شرکت کنند تا دشمن را خشمگین کنند! آقای رهبر لطفا معنای انتخابات را تحریف نکنید. انتخابات ابزار حکومت برای خشمگین کردن خارجی ها نیست انتخابات ابزار مردم برای به پایین کشیدن صلح جویانه ی کسانی است که از دست آن ها خشمگین هستند. انتخابات صحنه ی قضاوت مردم نسبت به کارنامه ی مسئولان گذشته و انتخاب یا عدم انتخاب مدعیان جدید است. انتخابات حق مردم در تعیین سرنوشت است و نه پلاکارد شعار نویسی برای کشورهای خارجی.

بنابراین، آقای رهبر شما یک انتخابات آزاد انجام بدهید که مردم خودتان خوشحال بشوند چرا انتخاباتی انجام می دهید که هم مردم از آن خشمگینند و هم دشمنان شما و فقط شورای نگهبان منتصب شما و دست بوسان و بازجویان کیهانی از آن راضی اند؟ ضمنا جناب رهبر یادتان نیست انتخابات دوم خرداد 76 و بعد از آن انتخابات سال 80 چه کسانی را بیشتر از همه خشمگین کرد و صدای رادیوی مجلسش بدن چه کسانی را می لرزاند؟ (اگر نمی دانید از آقای جنتی بپرسید) راستی یادتان نیست وقتی حق انتخاب واقعی را از مردم در انتخابات دوره ی هفتم و هشتم مجلس گرفته بودید مردم چقدر خشمگین بودند؟ اگر ممکن است آقای رهبر انتخاباتی برگزار کنید که مردم خودتان از آن خشمگین نباشند که خشم مردم از خشم دشمنان براندازتر است. 
Blog Widget by LinkWithin