header-photo

موج سومی ها خاتمی را مقصر می دانند

هسته ی مرکزی موج سوم با دادن یک بیانیه از نامزدی موسوی حمایت کرد اما در اصلی ترین بند بیانیه اشان با وجودی که  اشتباهاتی را متوجه میرحسین موسوی می دانند انگشت نشانه ی شماتت را به سوی خاتمی گرفته و اشتباهات، عدم هماهنگی ها و تکروی های خاتمی را دلیل اصلی وضع موجود می دانند. به نظرم بند زیر که مهمترین بند بیانیه است برای ثبت در تاریخ اهمیت زیادی دارد.
در آنچه میان موسوی و خاتمی گذشت هیچ‌یک از این دو مرتکب خلف وعده و پیمان‌شکنی نشده‌اند، اما علی‌رغم همدلی، حسن نیت و انگیزه‌های اخلاقی و شایسته تحسین طرفین، مقدمات لازم برای انصراف خاتمی در نتیجه پاره‌ای از اشتباهات سیاسی و تحلیلی و سوءتفاهمات فراهم شد. به نظر می‌رسد این خطاهای اجتناب‌پذیر و پرهزینه مواردی از این دست را شامل می‌شود: دعوت خاتمی از موسوی برای نامزدی در انتخابات بدون همراهی احزاب حامی خاتمی و خرد جمعی نزدیکان و حامیانش؛ طرح «یا من یا موسوی» توسط خاتمی بدون انجام هماهنگی‌های مکفی و همراهی کامل موسوی با این شیوه طرح؛ ضعف دیپلماسی و «مفاهمه» میان نزدیکان موسوی و خاتمی؛ اعلام نامزدی خاتمی بدون رایزنی‌ها و توافقات کافی با موسوی؛ ورود موسوی به عرصه انتخابات پس از اعلام حضور خاتمی؛ عدم امکان تماس با موسوی در روزهای پیش از انصراف خاتمی؛ قابل نقد بودن پاره‌ای از استدلال‌های «سیاسی» و «اخلاقی» خاتمی برای انصراف و پاره‌ای از اشتباهات تحلیلی در مورد رفتار «رقیب» و آرایش نیروها و آراء در روز انتخابات. پیش‌بینی قاطبه نیروهای سیاسی و تأکیدات موسوی حاکی از آن است که موسوی و خاتمی در روز انتخابات در برابر یکدیگر قرار نمی‌گرفتند و در صورت عدم کناره‌گیری خاتمی، موسوی پس از استفاده از فرصت و تریبون نامزدی برای نقد وضع موجود از منظر آرمان‌های انقلاب اسلامی، پیش از ثبت نام در انتخابات به نفع خاتمی کناره‌ می‌گرفت و نگرانی‌های خاتمی مبنی بر «شکسته شدن آراء اصلاح‌طلبان»، «رفتن به مرحله دوم»، «ایجاد شائبه رقابت‌ درون‌جناجی بر سر قدرت» و «زیر سؤال رفتن وعده یا من یا میرحسین» برطرف می‌شد.
Blog Widget by LinkWithin