header-photo

مذاکره با آمریکا و باریک بینی زیدآبادی

شب گذشته با دوستان در باره ی مذاکرات با آمریکا و اینکه آیا خوب است دولت احمدی نژاد آن را پیش ببرد یا نه حرف می زدیم که امروز نوشته ی زید آبادی را دیدم که بسیار اندیشمندانه است. به نظرم این یکی از مهمترین نوشته های او در این چند سال است و مطمئنم مراکز فراوانی از کنار حرف او بی توجه رد نخواهند شد. مهمترین بخش نوشته را می آورم: (متن کامل نوشته )
به گمان من مذاكره آمريكا با دولت آقاي احمدي نژاد به سود او تمام نخواهد شد و بنابراين، اگر رئيس جمهور ‏كنوني ايران واقعا آماده انجام چنين مذاكراتي است، آمريكا با تعلل خود فقط فرصت را از مي‌دهد.‏
در ايران جز برخي طيف‌هاي سياسي و مذهبي بسيار سرسخت، در متن جامعه كمتر كسي به طور اصولي با ‏مذاكره با آمريكا مخالف است و از قضا همين طيف‌هاي سرسخت نيز از هواداران پر و پا قرص آقاي احمدي ‏نژاد هستند.‏
آغاز مذاكره آمريكا با ايران، آقاي احمدي نژاد و حاميان سرسختش را به نوعي رو در روي هم قرار مي‌دهد ‏به گونه‌اي كه آنان يا مثل مدير مسئول كيهان، مجبورند در مقابل اقدام دولت موضع گيري كنند و در بدترين ‏شرايط نيروهاي تندرو را عليه آقاي احمدي نژاد بشورانند كه اين به معناي جدايي آنها از دولت خواهد بود و يا ‏اينكه با دفاع علني از مذاكره با آمريكا و توجيه مذهبي آن، يكي از پايه‌هاي اصلي ايدئولوژي ستيزه جويانه‌اي ‏را كه در سال‌هاي گذشته به منظور مقابله با جنبش اصلاح طلبي تدوين و ترويج كرده‌اند، به دست خود ويران ‏كنند.‏
Blog Widget by LinkWithin