header-photo

بوی مشمئز کننده ی باند بازی های سیگاری

فارس خبر می دهد که 23 میلیون نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبا 800 میلیون تومان توسط ستاد مبارزه با قاچاق و حضور رییس شرکت دخانیات نابود شده است. حماقتی از این بزرگ تر نمی شود سراغ گرفت.


 این که سیگار برای سلامتی بد است حرف دیگری است ولی اینکه سیگار قاچاق را که طبق گزارش هیچ مشکل خاصی از لحاظ استانداردهای موجود نداشته و فقط به این دلیل که قاچاقی وارد شده اند آتش زده شده اند خبر از تسویه حساب های باندی و لج بازی های جناحی می دهد.


سیگارها به هر حال قابل مصرف و فروش بود و پول آن می شد وارد خزانه ی دولت شود ولی وقتی به یاد می آوریم که چند وقت پیش داد و بیداد احمدی نژاد از انحصار واردات سیگار به دست کسانی که او مافیا می خواند در آمده بود می شود حرارت آن عصبانیت را در آتش زدن این سیگار ها دید. به قولی: دیگی که برای من نجوشه بذار کله سگ توش بجوشه.


1 comments:
ناشناس

گفت...

دیگی که برای من نچوشه بذار کله سگ توش بجوشه
این اصطلاح رو در فیلم "چه کسی امیر را کشت" شنیدم
tina | 02.15.09 - 3:23 pm | #
Blog Widget by LinkWithin