header-photo

یک روزنامه نگار اسراییلی: اول نه حماسی بود و نه موشکی

تردید دات نت زحمت کشیده و مقاله ی سه روز پیش هاآرتص را به فارسی ترجمه کرده (اینجا ). نویسنده به محدودیت خبررسانی اسراییلی ها و بستن چشم ها به جنایات انسانی اشاره می کند و این که چطور این بی توجهی ها و دوری کردن از میانه روی و واقع بینی و توجه حقیقی به نیاز تاریخی آوارگان فلسطینی آن ها را تند رو کرد و سنگ های انتفاضه را به موشک های گراد تبدیل کرد. 
 وقتی که آنها سلاح خود را از سنگ به تفنگ، از کوکتل مولوتف به عملیات انتحاری، از بمبهای جاده ای به موشکهای قسام، از موشکهای قسام به موشکهای گرادز، و یا از سازمان آزادیبخش فلسطین به حماس، ارتقا دادند ما با چهره ای حق به جانب فریاد زدیم: دیدی گفتم! اونها ضد یهود هستند!
Blog Widget by LinkWithin