header-photo

نقش تحریم های بین المللی بر ملت ها

ء1. حدود 14000 بریتانیایی در زیمبابوه زندگی می کنند و دولت بریتانیا تلاش کرده دشمنی اش با موگابه را جوری مدیریت کند که باعث آسیب رسیدن به این بریتانیایی ها نشود.

2. بی بی سی از حضور در زیمبابوه منع شده است و برای همین هم اخبار ضد موگابه ای را با پیاز داغی بسیار زیاد پخش می کند. از پریروز که امبکی (رییس جمهور آفریقای جنوبی) گفت: «رابطه ی بین من و موگابه همانند رابطه ی پدر و فرزند است» بی بی سی بلافاصله شروع کرده است به پخش برنامه هایی برای تخریب امبکی (البته این کار را با زیرکی انجام می دهد).

3. امروز یک نفر در باره ی مخرب بودن تحریم های بین المللی برای ملت ها نکته ی بسیار جالبی را در برنامه ی سیاسی صبح یک شنبه شبکه ی یک بی بی سی یاد آوری کرد: موگابه 84 سال سن دارد وامروز باز هم رییس جمهوری جدیدش را آغاز کرد. از طرف دیگر امید به زندگی در کشور تورم زده و فقر زده و ایدز زده ی زیمبابوه 37 سال است. حالا اگر جامعه ی بین المللی این کشور را تحریم کند چه کسی زیان می بیند؟ عین همین نکته برای کره شمالی و برمه و عراق هم اتفاق افتاده است ولی ملت ها همچنان بهای بازی سیاست مداران نالایق را می دهند. ء
Blog Widget by LinkWithin