header-photo

رییس جمهور با ادب حق مسلم ماست


آقای احمدی نژاد زبان بی کنترل شما در به بحران انداختن ایران عزیز را دیده بودیم و اتفاقا تمام آنچه که امروز با آن مواجه هستیم ناشی از این زبان سرخ است. دنیا با کسی رودربایستی ندارد و وقتی گمان می کنید دارید خوش مزگی می کنید و مثلا می گویید که می خواهید اسراییل را از نقشه ها پاک کنید دنیا به شما نشان داده که با کسی شوخی ندارد. شما بارها مرتکب چنین خوشمزگی هایی در حق مردم ایران هم شده اید ولی این بار دیگر از تمام مرزهای ادب و تدبیر گذشته اید و منتقدان خود را کم فهم تر از بزغاله معرفی کرد ه اید. بسیاری از منقدان خویشتندار و متین تا بحال کوشیده بودند به حرمت جایگاه حقوقی اتان و نه شخصیت حقیقی اتان از زبان خاصی استفاده کنند ولی اکنون مطمئن باشید به مصداق زدی ضربتی ضربتی نوش کند شما جواز توهین را صادر کرده اید. البته ما متاسفیم که رییس جمهوری این قدر بی ادب داریم ولی سعی می کنیم با انتقادهای بزغاله ای از شر این رییس جمهور راحت شویم. رییس جمهور با ادب حق مسلم ماست.


4 comments:
حقوقدان پاریسی

گفت...

That's so true. We can't even imagine another president pronouncing this kind of words!

مسعود

گفت...

هوم..اشتباهی زیر اون قبلی نظر دادم.ببخشید.برای اینکه وقتت رو نگیرم،در همین جا کپی پیستش میکنم:درود.در این دو روز به اندازه ی یک عمر خندیدم.چه میگذرد در دنیای مجازی پیرامون این سخنان رئیس جمهور.دیگر نیازی نیست صفحات وب را برای یافتن مطلب طنزی جست و جو کنیم.دکتر سوژه ی چند روز را داده است

human being

گفت...

Two thumbs up for the headline: a sea in a cup...

پرژن کالچرز دات کام

گفت...

-
Link at

-
لينک در

http://www.persiancultures.com/news/ahmadinejad-iran-islamic-republic-president/bozghaleh/goat.htm

سر فراز باشید

پرژن کالچرز دات کام

-
Blog Widget by LinkWithin