header-photo

مثبت ترین پیام ایران به آمریکا از زبان احمدی نژاد: امریکا می تواند دوست خوبی برای ایران باشد

سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا دقایقی پیش تمام شد. در کل به غیر از محتوای خود سخنرانی که به بیشتر به خطابه ی یک مبلغ مذهبی می ماند در قسمت پرسش و پاسخ احمدی نژاد (بجز در باره ی حقوق زنان و همجنس بازان) با تسلط به سئوالات پاسخ داد و اعتماد به نفس خوبی از خودش نشان داد. اما مهمترین نکته ی این سخنرانی مثبت ترین پیامی است که تاکنون حکومت جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا فرستاده است. احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی که آیا حاضرید با آمریکا مذاکره کنید و چه توقع دارید. پس از توضیحاتی گفت :«ما فکر می کنیم که آمریکا می تواند دوست خوبی برای ایران باشد.» او بار دیگری نیز این جمله و عبارت «دوست خوب» را تکرار کرد تا نشان بدهد که تصادفی این حرف را نزده است.

نکته ی بسیار جالب توجه دیگر ترجمه ی بسیار همدلانه و خوب مترجم بود که بعدا شاید در باره اش بیشتر بگویم.ء


1 comments:
آرش

گفت...

به نكته جالبي اشاره كردي. بعضي از تكيه هاي مترجم دقيقاً به نفع انتقال مفهوم مورد نظر احمدي نژاد بود. از بعضي اشتباههاي لپيش كه مخصوص فارسي زبانهاست معلوم بود انگليسي را در ايران ياد گرفته. در كل اگه گاف همجنس بازي رو نمي داد بد حرف نزد. به رئيس دانشگاه هم نبايد اونطور مستقيم حمله مي كرد. ولي اينجور گافها قيمت زيادي دارند. اگه دقت كرده باشي بعد از اون گاف رشته مطلب از دستش در رفت و دانشجوها هم كمتر تشويقش كردند.
Blog Widget by LinkWithin