header-photo

باید خبرهای مهمی در راه باشد

هاشمی رفسنجانی می خواهد برای سفری دو روزه به قم برود. پس از خبر ناخوشی رهبری این سفر می تواند معنای ویژه ای داشته باشد.
منبع خبر اینجا


2 comments:
آرش

گفت...

لینکش رو می فرستی برام؟

.

گفت...

لينك رو گذاشتم.
حرف حساب
Blog Widget by LinkWithin