header-photo

چرا محسن رضایی می خواهد به سپاه برگردد؟

محسن رضایی فرمانده ی سابق سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید پس از آنکه سردار کاظمی و یارانش در حادثه ی هواپیما کشته شدند به رهبری نامه نوشته و اعلام آمادگی کرده که دوباره به سپاه برگردد! و بعد اضافه می کند که: «حادثه سقوط هواپيماي حامل فرماندهان ارشد سپاه هشداري است براي تمام نيروهاي انقلابي و در اين زمينه بايد تأمل كرد.»
این یعنی که در سپاه یک عده در حال کشتن عده ای دیگرند. و یا به عبارت دیگر تازه واردهایی در سپاه (از جنس احمدی نژاد) دارند قدیمی ها از سر راه برمی دارند آنهم به شیوه ی نظامی: کشتن. خبر در اینجا
صحنه ی سیاسی ایران هر روز پیچیده تر و خطرناکتر می شود.
Blog Widget by LinkWithin