header-photo

آیا انقلاب حق مسلم ما بود!؟

از فرد مطلعی شنیدم که بیش از 90 درصد طرح های بزرگ و ملی یی که جمهوری اسلامی آنها را با هیجان و هیاهو کلنگ می زند و یا افتتاح می کند طرح های بجا مانده از حکومت طاغوتی!! محمدرضا پهلوی خائن!! است. از طرح های در جریان یکی آزادراه تهران-شمال است و البته مهترینش موضوع انرژی هسته ای است. این گزارش بی بی سی را بخوانید تا ببینید که آنچه امروز جمهوری اسلامی به عنوان غرور ملی می داند 30 سال پیش با حساسیتی برابر دنبال می شد و با سیاستی کارآمد تر به نتیجه هم رسیده بود که نتیجه ی آن البته راکتور بوشهر بود. همان که آقایان پس از به قدرت رسیدن تعطیلش کردند و بعدا به اشتباه خود پی بردند وهنوز بعد از 27 سال نتوانسته اند آن را راه بیاندازند.

نکته: درصد داده شده (90 درصد) در باره ی علوم و فناوری هایی است که 30 سال پیش وجود نداشت مثل آی تی و موبایل و .... در غیر اینصورت از افرادی که سازمان برنامه و بودجه کار کرده اند و یا با مسئولان رده بالا تماس دارند بپرسید تا درستی عدد را دریابید.
Blog Widget by LinkWithin